Natuur en landbouw

Onze landbouw is één van de meest productieve ter wereld. Een groot gedeelte van de grond in Nederland wordt gebruikt voor intensieve landbouw. Maar deze manier van werken brengt grote risico’s met zich mee.

Duurzaam voedsel begint met een gezonde bodem

Na de Tweede Wereldoorlog lag de focus op het produceren van zo veel mogelijk voedsel tegen zo laag mogelijke kosten. Boerenbedrijven werden gestimuleerd steeds grootschaliger en intensiever te worden, waardoor de natuur minder ruimte kreeg.

Intensieve landbouw is schadelijk voor de natuur en biodiversiteit. Bodem, water en lucht worden vervuild door overbemesting, kunstmest en pesticiden. Het beleid van de afgelopen decennia heeft de agrarische sector daardoor in een crisis gebracht.

Het resultaat is dat de flora en fauna van het boerenlandschap in Nederland sterk is veranderd. Zo zijn er in weilanden en akkers steeds minder vogels, vlinders en andere insecten te vinden. Sinds 1990 zijn de populaties wilde dieren in open natuurgebieden en op het boerenland vrijwel gehalveerd.

Er komt een revolutie in de landbouw

In de strijd tegen klimaatverandering is herstel van natuur en biodiversiteit van cruciaal belang. SmaakGenot zet zich in voor innovatieve landbouw waarin boeren op een rendabele manier en in balans met de natuur voedsel produceren. Wij willen werken aan een duurzame sector die verbonden is met de omgeving.

Dat betekent een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Met als belangrijk resultaat levendige en kruidenrijke landerijen. Landbouw is namelijk niet alleen een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies, maar ook onderdeel van de oplossing.